Víkendové akce 2022:

Aprílové setkání 1.4.-2.4. (Frýdlant n.O.) - proběhlo

Májová víkendovka 6.5.-8.5. (Kunčice pod Ondřejníkem)
Putování KRMS 4.-5.6. (Beskydy)
Podzimní víkendovka Hodoňovice  14.-15.10. (potáborovka (Pře)žít)
                                                                            15.-16.10. (potáborovka Volání divočiny + Edu Camp)
Předvánoční setkání 26.-27.11. (Krásná) AKCE LÉTO 2022 

1.-5.8.           EDU CAMP FM 2´22

6.-13.8.         LT VOLÁNÍ DIVOČINY

20.-24.8.      (PŘE)ŽÍT
Děkujemě městu FM za podporu!