PŘIHLÁŠKA na Víkendovou školu ............ 

Můj syn/dcera........................................................................................................... 

se zúčastní Víkendové školy, která se koná 17. listopadu 2018.

Souhlasím s tím, že si v 15h dítě přeberu u zadního vchodu 8.ZŠ.

Tel. kontakt: ................................................................................. 

Podpis rodičů:....................................................................................

Akci pořádá Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 19073 T.O.R