PŘIHLÁŠKA na Víkendovou školu v dne ..................

Můj syn/dcera........................................................................................................... 

se zúčastní Víkendové školy, která se koná .... .............................. 2019.

Tel. kontakt: ................................................................................. 

Podpis rodičů:....................................................................................

Akci pořádá Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 19073 T.O.R