PŘIHLÁŠKA a čestné prohlášení

Můj syn/dcera.......................................................................................................

se zúčastní Víkendové školy, která se koná ................................. 2020.

Tel. kontakt: .........................................................................................................

Podpisem čestně prohlašuji, že mé dítě nemá příznaky žádného onemocnění a nebylo v kontaktu s žádnou infikovanou osobou.

Ve............................................................ Dne...........................................................

Podpis rodičů:........................................................................................................

Akci pořádá Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 19073 T.O.R