ŠIFRY MISTRA KRYPTOMANA

PRAVIDLA

- Při řešení šifer používejte pouze vlastní hlavu, knihy, kalkulačku a internet.
- Jakmile vyřešíte šifru, odešlete ji na email: vskrypto@seznam.cz
- Šifry budou přidávány každý týden v neznámý čas, důležitou roli při jejich řešení hraje čas.
- Šifry budou mít různou obtížnost, tedy i různý počet bodů, který za ně můžete získat.
- Nejvyšší bodové ohodnocení získávají první 3 řešitelé, všichni další úspěšní řešitelé získávají  také bod, v průběhu soutěže vás budeme informovat, jak si kdo vede.

Šifry byly již od pradávna něčím tajuplným. Skrývaly v sobě zprávy, které byly určené pouze pro toho, kdo ví, jak v nich číst. Samotné slovo kryptografie pochází z řečtiny, kde kryptós je skrytý a gráphein znamená psát.

Mezi jeden z historicky nejznámějších šifrovaných kódů patří Enigma. Německo za 2. světové války používalo k utajování zpráv mechanický stroj Enigma, který prováděl poměrně složité operace se vstupním textem, ale zároveň se dal poměrně snadno ovládat. Poláci ovšem ještě před vypuknutím války pracovali na prolomení šifry a jejich zjištění byla později nedocenitelná pro spojenecké armády. Šifra byla již během války zlomena a poskytovala tak německé straně pouze falešný pocit bezpečí.

Toto však není náš příběh...

V našem putování se vydáme hluboko do transylvánské divočiny. Transylvánie neboli Sedmihradsko je území nacházející se v dnešním Rumunsku. Na počátku let páně patřila tato nezkrotná krajina Dákům. Po roce 100 našeho letopočtu ji vydobyl římský císař Marcus Ulpius Traianus. Leč nespoutanou Transylvánii si později podmanili Vizgóti a po nich zase kočovný kmen Hunů mocného dobyvatele Attily. Kdo však obývá toto území dnes? Tam kdesi v horách leží sídlo prastaré, sídlo, kde bojí se vkročit lidské noha. Přes den pustý zámek bez pána, v noci však ožívá veselím temným. Lidí zde klidně spát nemohou, neboť vlci v noci nevyjí na měsíc... To smečka zhýralců zdraví svého pána.

A tak se ke mně dostal tento dopis...