ŠIFRY MISTRA KRYPTOMANA

PRAVIDLA

- Při řešení šifer používejte pouze vlastní hlavu, knihy, kalkulačku a internet.
- Jakmile vyřešíte šifru, odešlete ji na email: vskrypto@seznam.cz
- Šifry budou přidávány každý týden v neznámý čas, důležitou roli při jejich řešení hraje čas.
- Šifry budou mít různou obtížnost, tedy i různý počet bodů, který za ně můžete získat.
- Nejvyšší bodové ohodnocení získávají první 3 řešitelé, všichni další úspěšní řešitelé získávají  také bod, v průběhu soutěže vás budeme informovat, jak si kdo vede.

V našem putování se vydáme hluboko do transylvánské divočiny. Transylvánie neboli Sedmihradsko je území nacházející se v dnešním Rumunsku. Na počátku let páně patřila tato nezkrotná krajina Dákům. Po roce 100 našeho letopočtu ji vydobyl římský císař Marcus Ulpius Traianus. Leč nespoutanou Transylvánii si později podmanili Vizgóti a po nich zase kočovný kmen Hunů mocného dobyvatele Attily. Kdo však obývá toto území dnes? Tam kdesi v horách leží sídlo prastaré, sídlo, kde bojí se vkročit lidské noha. Přes den pustý zámek bez pána, v noci však ožívá veselím temným. Lidí zde klidně spát nemohou, neboť vlci v noci nevyjí na měsíc... To smečka zhýralců zdraví svého pána.

DNES JSEM OBJEVIL  V POŘADÍ JIŽ PÁTÝ JOHNATANŮV DOPIS ...... 

NESTIHL JSI JEŠTĚ VYŘEŠIT 4. ŠIFRU? DEJ SE DO TOHO!

Nápověda k šifře 3 

Když nebude venku hezky, můžeme psát eSeMeSky. Kdo má mobil s tlačítky, nemusí mít výčitky. Zprávy divné bez smyslu, posunout mám v úmyslu. A - nebude Akát s trny, ale Býlí bez poskvrny.

Nápověda k šifře 2 

Á bé cé dé é ef gé, písmo odstraň zbytečné. Há í jé ká el em en, Jak se řekne dobrý den? 
V noci svítí širá luna, rumunsky zdrav: O zi buna.

TI Z VÁS, KTEŘÍ JEŠTĚ NEVYŘEŠIL PRVNÍ ŠIFRU, DEJTE SE DO TOHO....