Více info, přihlášky, atd...:       svist.tor@seznam.cz